Latvia: Chemical Sector Study (Latvija: ķīmijas nozares pētījums)

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Uzņēmējdarbības politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)