Logistics in Latvia (Loģistika Latvijā)

Veids
Pieejams tikai drukātā veidā institūcijā
Pieņemšanas datums
Joma
Uzņēmējdarbības politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)