Pētījums par sabiedrības attieksmi pret karu Ukrainā (marts)

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts Kanceleja
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir noskaidrot sabiedrības attieksmi pret karu Ukrainā (atbildīgie par karu Ukrainā, attieksme pret karu Ukrainā, gatavība krīzes situācijām).
Atslēgas vārdi

Karš, Ukraina, sabiedrības attieksme