EUROSTUDENT 8 (2021 – 2024) pētījums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Pētījums dod iespēju salīdzināt Latvijas atsevišķu augstākās izglītības politikas aspektu progresu, kā arī nodrošina Latvijas progresa starptautisku salīdzinājumu un valsts līmeņa pārstāvību. Pētījuma galvenās tēmas no studentu skatījuma ir: Pāreja uz augstāko izglītību; Studējošo vispārējs raksturojums; Studējošo sociālais statuss; Studiju veidi; Studentu ienākumi; Studentu izdevumi; Mājoklis; Studiju novērtējums un nākotnes plāni u.c. Pētnieku grupa un tīkls pirms katra pētījuma cikla uzsākšanas aktualizē metodoloģiju, tomēr kopumā galvenās tēmas un metodoloģija ir izstrādāta un saglabājas visos pētījumu posmos.