Eiropas Komisijas projekts „Efektīvas strīdu izšķiršanas tiešsaistes koncepcijas izstrāde Latvijā”, īstenots sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju.

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Tieslietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Tiesu administrācija (TA)
Pētījuma mērķis
Vispārējais mērķis ir atbalstīt Latviju tās centienos stiprināt institucionālās un administratīvās kapacitātes, tostarp reģionālā un vietējā līmenī, veicināt sociāli iekļaujošu, zaļu un digitālu pāreju un efektīvi risināt problēmas, kas noteiktas katrai valstij adresētajos ieteikumos, un īstenot Savienības tiesību aktus. Projekta konkrētais mērķis ir atbalstīt Latviju reformu izstrādē, izveidē un īstenošanā, jo īpaši tieslietu modernizācijas jomā un tiešsaistes strīdu izšķiršanas ieviešanā.