Iepriekšējos gados izbūvēto un atjaunoto ceļa segu un segumu veiktspējas novērtējums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis
Veikt kompleksu iepriekšējos gados realizēto autoceļu būvniecības, pārbūves un atjaunošanas projektu veiktspējas novērtējumu (iekļaujami pastiprināšanas projekti sākot no 2007.gada)