Dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma piedāvājums Rīgas metropoles areālā, tostarp infrastruktūras un ritošā sastāva izmaksu-ieguvumu analīze un sociālekonomiskā pamatojuma sagatavošana.

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija (SM)
Pētījuma mērķis
Izpēte nepieciešama, lai ANM plāna veicamajām investīcijām dzelzceļa transportā (ritošais sastāvs, pasažieru, sliežu ceļu un kontakttīkla infrastruktūra, u.c.) tiktu iegūts novērtējums investīciju pamatošanai. Papildus tiks sagatavots pārvadājumu piedāvājums (service offer), ņemot vērā veikto ieguldījumu dotos uzlabojumus pakalpojumu nodrošināšanai.