Bezemisiju vilcienu iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrāde

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija (SM)
Pētījuma mērķis
Izstrādāt tehnisko specifikāciju bezemisiju vilcienu iegādei.