Ex-post izvērtējums pašvaldību sociālo dienestu darbības efektivitātes novērtēšanai

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Iegūt kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju, kas raksturotu šī brīža sociālo dienestu darbību, aptverot visas sociālā darba procesā iesaistītās puses, t.sk. sociālo dienestu klientus un citus pašvaldību iedzīvotājus, sociālo dienestu vadītājus un sociālā darba speciālistus, pašvaldību domju un administrāciju vadītājus, kā arī sociālo dienestu sadarbības partnerus.
Pētījuma rezultāts ir iegūt situācijas raksturojumu, noslēdzot projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanu, vērtējot izmaiņas jomā, atbilstoši projekta ietvaros veiktajām darbībām.