Pētījums par iespēju modernizēt Nodarbinātības valsts aģentūras digitālos pakalpojumus

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Ar Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāta atbalstu, sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) uzsākt Labklājības ministrijas pieteiktā Tehniskā atbalsta instrumenta projekta “Modernizing digital systems of the Latvian Public Employment Services (22LV10)” (TSI projekts) īstenošanu, izpētot pielāgojamu, novatorisku un uz cilvēku orientētu digitālās pārvaldes pakalpojumu izstrādi.