Pētījumi Operacionālā vadības centra (OVC) uzdevumu un iespēju analīzei un krīžu pārvaldības modeļa izstrādei

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis
Veikt izpēti OVC uzdevumu un iespēj u analīzei un krīžu pārvaldības modeļa izstrādei. Apskatāmo jautājumu lokā ietvert citu valstu pieredzes izpēti, t.sk. par starptautiskās un starpinstitucionālās sadarbības koordināciju, darba organizāciju, resursu piesaisti un koordinēšanu, tehniskajiem un analītiskajiem rīkiem, lēmumu pieņemšanas procesu, sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem.
Atslēgas vārdi

Civilā aizsardzība, glābšana, krīžu pārvaldība, operacionālā vadība