Socioloģiskie pētījumi VUGD prevencijas pasākumu ietekmes un rezultātu novērtējumam Latvijas iedzīvotāju, pašvaldību un uzņēmēju auditorijās

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis
Organizēt sabiedriskās domas pētījumus ar mērķi veikt VUGD ugunsdrošības prevencijas pasākumu novērtējumu un sabiedrības attieksmes izpēti, tai skaitā par gatavību iesaistīties brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustībā/ ugunsdzēsības, glābšanas un prevencijas pasākumos, kā arī pašvaldību un uzņēmēju viedokļa izpētei un sadarbības novērtējumam.
Atslēgas vārdi

Civilā aizsardzība, glābšana, ugunsdrošība, prevencija, rīcība ārkārtas gadījumos, sabiedrības drošība