Pētījumi VUGD nodarbināto apmierinātības, lojalitātes un iesaistes modeļa izstrādei un VUGD amatpersonu ikdienas teorētisko apmācību un kvalifikācijas pilnveides iespēju izpēte optimālākā apmācību modeļa izveidei

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis
Veikt izpēti VUGD nodarbināto apmierinātības, lojalitātes un iesaistes modeļa izstrādei. Iekšējās komunikācijas un motivācijas paaugstināšanas risinājumu izpēte VUGD nodarbināto lojalitātes un motivācijas paaugstināšanai un iesaistei VUGD kopējo mērķu sasniegšanā, kā arī jaunu darbinieku piesaistei dienestā.
Organizēt VUGD amatpersonu ikdienas teorētisko apmācību un kvalifikācijas pilnveides iespēju izpēti optimālākā apmācību modeļa izveidei.
Atslēgas vārdi

Civilā aizsardzība, glābšana, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, cilvēkresursu vadība, darbinieku apmierinātība, darbinieku lojalitāte, darbinieku motivācija, kvalifikācijas pilnveide, apmācību modelis