Pētījumi un konsultācijas VUGD struktūras un kapacitātes izpētei, ietverot finanšu un ilgtspējas analīzi

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis
VUGD struktūras un kapacitātes izpēte, ietverot finanšu un ilgtspējas aktuālās situācijas analīzi, tai skaitā risku un pakalpojumu līmeņu analīzi. Veikt ilgtspējas analīzi, ietverot papildu cilvēkresursu novērtējumu, kā arī nepieciešamo materiāltehnisko resursu nodrošinājumu VUGD dzīvības glābšanas spēju saglabāšanai un nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Veikt detalizētu VUGD depo stāvokļa un VUGD daļu/posteņu reaģētspējas un risku novērtējumu, t.sk. lai noteiktu optimālo amatpersonu skaitu pirmajā apakšvienībā (AC).
Atslēgas vārdi

Civilā aizsardzība, glābšana, ugunsdrošība, ugunsdzēsība, cilvēkresursu organizācija, finanšu analīze, ilgtspējas analīze, risku analīze