Pētījumi un konsultācijas VUGD ilgtermiņa attīstības stratēģijas izstrādei

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pētījuma mērķis
Vispārējais mērķis: veicināt VUGD spēju ilgtermiņā izstrādāt un ieviest pozitīvas attīstības un darbības modeļus.
Konkrētie mērķi: (1) VUGD spēja ilgtermiņā plānot dienesta attīstības scenāriju un plānot nepieciešamās darbības noteikto mērķu sasniegšanai;
(2) VUGD spēja motivēt nodarbinātos un uz mērķa sasniegšanai orientētu cilvēkresursu organizāciju.
eicināt VUGD spēju ilgtermiņā izstrādāt un ieviest pozitīvas attīstības un darbības modeļus.
Konkrētie mērķi: (1) VUGD spēja ilgtermiņā plānot dienesta attīstības scenāriju un plānot nepieciešamās darbības noteikto mērķu sasniegšanai;
(2) VUGD spēja motivēt nodarbinātos un uz mērķa sasniegšanai orientētu cilvēkresursu organizāciju.
Atslēgas vārdi

civilā aizsardzība, glābšana, ugunsdzēsība, ilgtermiņa attīstības stratēģija, cilvēkresursu organizācija