Ikgadējais problemātisko narkotiku lietotāju kohortas pētījuma 13. posma pētījums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis
Realizēt piecu epidemioloģisko indikatoru ieviešanu datu apkopošanai, analīzei un izplatīšanai, saskaņā ar Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (turpmāk- ENNUC) prasībām.
Apakšmērķi/ uzdevumi
Papildināt zināšanas par problemātisku narkotiku lietošanu (turpmāk – PDU) Latvijā.
Iegūt datus par PDU portretu un informāciju par riskantu uzvedību narkotiku lietotāju vidū.
Iegūt datus par PDU inficēšanās statusu ar HIV, vīrushepatītu B un vīrushepatītu C, sifilisu.
Atslēgas vārdi

Problemātiska narkotiku lietošana, injicējamo narkotiku lietotāji, riskanta uzvedība, infekciju slimības