Mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets

Ziņojums
Veids
Kompleksi analītisks pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Kopējais pētījuma mērķis bija izstrādāt jaunu, Latvijā esošajai sociālekonomiskajai situācijai atbilstošu iztikas minimuma grozu noteiktiem mājsaimniecību veidiem, ņemot vērā mājsaimniecību locekļu vecumu.
Iztikas minimuma groza aprobācijas mērķis bija noskaidrot:
• vai izstrādātais iztikas minimuma grozs ir pielietojams;
• kāds ir iztikas minimuma groza apmērs nacionālajā līmenī un teritoriālajā griezumā, izvērtējot iztikas minimuma groza teritoriālo atšķirību esamību.
Līgumsumma EUR 85 699,44 (bez PVN)
Atslēgas vārdi

Iztikas minimuma grozs, iztikas minimums, pārtikas grozs, uztura kartes, mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets, mājsaimniecību tipi, faktiskais un optimālais patēriņš, sociālā iekļaušana, dzīves līmenis, izdevumu kategorijas, vajadzības, Mājsaimniecību relatīvo izdevumu budžets