Ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšana (finansē REFORM ĢD)

Veids
Kompleksi analītisks pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Infrastruktūra
Iesniedzējinstitūcija
Satiksmes ministrija (SM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Projekta mērķis ir nodrošināt tehnisko palīdzību Latvijas Republikas Satiksmes ministrijai ilgtspējīgas mobilitātes risinājumu ieviešanā.
Atslēgas vārdi

Mikromobilitāte, infrastruktūra, velojoslas, transporta plānošana, transports, digitālie risinājumi, ilgtspēja, ilgtspējīgas mobilitātes nodrošināšana, SEG emisijas, REFORM ĢD, alternatīvās degvielas