Ēku energoefektivitātes energoauditu ekspertīzes veikšana un priekšlikumu izstrāde politikas rekomendācijām (8128 EUR)

Ziņojums
Veids
Pētījumi politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei
Pieņemšanas datums
Joma
Klimata politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis bija veikt ēku energoefektivitātes energoauditu ekspertīzi un izstrādāt priekšlikumus politikas rekomendācijām INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas ietvaros īstenotā projekta “Klimata pārmaiņu pielāgošanās un mazināšanas sinerģijas energoefektivitātes projektos”
Atslēgas vārdi

Ēku energoefektivitātes energoauditu ekspertīzes veikšana un priekšlikumu izstrāde politikas rekomendācijām, Interreg, energoefektivitāte, energoaudits, klimats 2050, Ekodoma