Ummja ezera monitorings un papildus izpēte nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu izstrādei (2021. - 2023.gads)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Dabas aizsardzības pārvalde
Pētījuma mērķis
Noskaidrot Ummja ezera ekosistēmas pašreizējo stāvokli, lai izvērtētu nepieciešamību veikt apsaimniekošanas pasākumus, kas noteikti dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā (2020. – 2031.gadam), lai aprēķinātu potenciāli iespējamo apsaimniekošanas pasākumu paredzamo pozitīvo un negatīvo ietekmi uz biotopu un tā atsevišķām sastāvdaļām un lai iegūtu bāzes datus ezera stāvokļa izmaiņu turpmākai noteikšanai.
Atslēgas vārdi

Ummja ezers, ekosistēma, apsaimniekošanas pasākumi, dabas daudzveidība, Piejūra