Pētījums par ieslodzīto un viņu ģimeņu sociālo stāvokli un integrāciju sabiedrībā Latvijā – problēmas un risinājumi.

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sabiedrības integrācija
Iesniedzējinstitūcija
Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījums plānots 2022. gadā
Pētījuma ietvaros ir plānots noskaidrot, vai un kāds, ir nepieciešams darbs ar ieslodzītajiem, viņu bērniem un ģimenēm; - kāds ir ieslodzīto ieguldījums saiknes uzturēšanā ar ģimenes locekļiem - soda izciešanas laikā; - kā ieslodzīto izolācija ietekmē viņus, viņu bērnus un ģimenes locekļus īsākā un garākā laika periodā; - vai ir iespējama ieslodzīto uzvedības korekcija, izolējot tos no ģimenes ilgstoša laika periodā; - izpētīt sabiedrībā esošo priekšstatus par ieslodzītajiem un viņu ģimenes piederīgajiem.
Tāpat pētījumā plānots apkopot ārzemju labo praksi par to, kas ir ģimenes dienu pasākumu definīcija; - kas var būt ģimenes, dienu pasākumu dalībnieki; - kādas ir ģimenes, dienu pasākumu finansēšanas iespējas; - ieslodzījuma vietu administrācijas un cietumu sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām un sabiedrību kopumā; - kā efektīvi attīstīt ieslodzījuma vietu sistēmu, kas attiecas uz darbu elektroniskajā vidē, draudzīgas vides radīšanu cietumos ieslodzīto ģimenēm un bērniem, telpu un infrastruktūras sakārtošanu, lai stiprinātu ieslodzīto pozitīvus sociālos kontaktus un saikni ar ģimeni ar mērķi integrēt viņus sabiedrībā.