“Kvantitatīvs pētījums “Latvijas sabiedrības izpratne par sagatavotību un rīcību ārkārtas gadījumos un katastrofas vai to draudu situācijās” un “Tīmekļa vietnes un mobilās aplikācijas, kurās pieejama informācija ārkārtas gadījumos, satura un informatīvā atbalsta nodrošinājuma izpēte, un tehniskās specifikācijas sagatavošana un indikatīvo izmaksu aprēķins” (121 000 EUR)

Veids
Sabiedriskās domas pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Mērķis – noskaidrot Latvijas iedzīvotāju izpratnes līmeni par sagatavotību un rīcību ārkārtas gadījumos un katastrofas vai to draudu situācijās, lai veidotu efektīvus komunikācijas kanālus – tīmekļa vietni un aplikāciju – gan tehniskajā un dizaina izpildījumā, gan saturiskajā jomā.
Atslēgas vārdi

Katastrofa, draudu situācija, ārkārtas gadījumi, tīmekļa vietne, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, agrīnās brīdināšanas sistēma