Klimata pārmaiņu ietekme uz autoceļu infrastruktūras ilgtspēju

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Transporta un sakaru politika
Iesniedzējinstitūcija
VSIA "Latvijas valsts ceļi"
Pētījuma mērķis
Identificēt meteoroloģiskos rādītājus un klimatiskos apdraudējumus, kas potenciāli var ietekmēt Latvijas valsts esošā ceļa tīkla uzturēšanu, kā arī pārbūvi, īpašu uzmanību pievēršot plānotajam ātrgaitas autoceļu tīklam.
Atslēgas vārdi

Klimats, autoceļš