Latvijā populārāko nelegālās straumēšanas vietņu audits un to auditorijas izpēte

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Autortiesību politika
Iesniedzējinstitūcija
Kultūras ministrija (KM)
Pētījuma mērķis
Noskaidrot Latvijā populārākās nelegālās straumēšanas vietnes un sagatavot detalizētu auditu par to saturu, lietotājiem, iespējām, kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
Atslēgas vārdi

Audits, Latvija, straumēšanas vietņu audits