Pētījums par izmaiņām pašvaldību sociālekonomiskajā situācijā, izvērtējot statistikas datu pieejamību un datu vākšanas nepieciešamību un apjomu nākotnē pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 29.punkts paredz ziņojuma iesniegšanu Saeimā par izmaiņām pašvaldību un administratīvo reģionu sociālekonomiskajā situācijā piesaistot ekspertus nepieciešams veikt vispusīgu analīzi un pētījumu ziņojuma sagatavošanai, analizējot pašvaldības pirms administratīvi teritoriālās reformas veikšanas un reformas realizācijas sākumposmā.
Atslēgas vārdi

Pašvaldības, administratīvi teritoriālā reforma