Pašreizējās prakses novērtējums un ieteikumu izstrāde regulārai un būtiskākai apdrošināšanas pakalpojumu iesaistīšanai, lai mazinātu klimata pārmaiņu riskus un zaudējumus

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir veikt pašreizējās prakses novērtējumu un ieteikumu izstrādi, lai stiprinātu Latvijas tautsaimniecības nozares pret klimata pārmaiņu riskiem un ekstrēmiem, attīstot apdrošināšanas pakalpojumus.
Atslēgas vārdi

Latvijas tautsaimniecība, klimats, pakalpojumi