Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrādes un ieviešanas sistēmas analīze

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Sniegt izvērtējumu izstrādātajiem scenārijiem dabas aizsardzības plānu sistēmas pilnveidei (t.sk. juridiskais un izmaksu efektivitātes izvērtējums)
Atslēgas vārdi

Dabas aizsardzība, efektivitāte