Pētījums par atkārtotu materiālu izmantošanu

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Nodrošināt ziņošanu un statistiku par atkārtotu materiālu izmantošanu. Izvērtēt atkritumu savākšanas un pārstrādes iespējas otrreizējo materiālu iegūšanai un no otrreizējiem materiāliem iegūtu izstrādājumu ražošanai.
Apkopot un izanalizēt informāciju par otrreizējo materiālu plūsmām;
komersantiem.
Sagatavot priekšlikumus ziņošanas metodikai notestēt to.
Atslēgas vārdi

materiāli, materiālu atkārtota izmntošana