Mērījumi pārtikas atkritumu un pārpalikumu apjoma noteikšanai

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Nodrošināt ziņošanu un statistiku par pārtikas atkritumiem. Veikt pārtikas atkritumu un pārpalikumu mērīšanu.
Veikt iegūto datu apstrādi un sagatavot ziņojumu par mērījumu rezultātiem.
Atslēgas vārdi

Pārtikas atkritumi