Īpašo vides prasību, kas noteiktas C kategoriju piesārņojošām darbībām, izvērtējums un aktualizācija

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Projekta mērķis ir veikt izvērtējumu par īpašām vides prasībām C kategorijas piesārņojošām darbībām un nepieciešamības gadījumā izstrādāt priekšlikumus par vides prasībām, kas būtu iekļaujas Piesārņojuma novēršanas likuma pakārtotajos tiesību aktos.
Atslēgas vārdi

Vides prasības, piesārņojums