Izvērtējums par prasību noteikšanu terminālu radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
VARAM un VVD regulāri saņem sūdzības par ostas darbības rezultātā radīto putekļu piesārņojumu.
Ņemot vērā, ka šajā jomā nepastāv EK līmeņa regulējums, nepieciešams izpēte par citu valstu pieredzi un to kādi tehniskie risinājumi pastāv putekļu piesārņojuma samazināšanā, kā arī kādas ir to izmaksas un tehniskās iespējas tos ieviest Latvijas ostu uzņēmumos. Lai VARAM varētu izstrādāt atbilstošas izmaiņas regulējumā, nepieciešams veikt izpēti par iespējamajiem piesārņojuma samazināšanas pasākumiem.
Atslēgas vārdi

gaisa piesārņojums