Prioritāro un bīstamo ķīmisko vielu skrīnings no komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtām izplūstošajos notekūdeņos

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides aizsardzība
Iesniedzējinstitūcija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM)
Pētījuma mērķis
Identificēt komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatoriem notekūdeņu monitoringā aptveramās ūdens videi bīstamās vielas
Atslēgas vārdi

Attīrīšanas iekārtas, bīstamās vielas, vide