Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19 (Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2020. gada aprīlis)

Veids
Sabiedriskās domas pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts Kanceleja
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir noskaidrot sabiedrības attieksmi pret Covid-19 (ekspektācijas par Covid-19, sabiedrības noskaņojums, valdības darba novērtējums).
Atslēgas vārdi

Covid-19, sabiedrība, attieksme