Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19 (Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2020. gada decembris)

Veids
Sabiedriskās domas pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts Kanceleja
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir noskaidrot sabiedrības attieksmi pret Covid-19 (valdības rīcības vērtējums, ierobežojumu vērtējums, situācijas izpratne un attieksme).
Atslēgas vārdi

Covid-19, sabiedrība, attieksme, Covid-19 Latvijā, Latvija Covid 19