Pētījums par sabiedrības attieksmi pret Covid-19 (Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2020. gada maijs)

Veids
Sabiedriskās domas pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Publiskās pārvaldes politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts Kanceleja
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis ir noskaidrot sabiedrības attieksmi pret Covid-19 (valdības rīcības vērtējums, ierobežojumu vērtējums, situācijas izpratne un attieksme).
Atslēgas vārdi

Covid-19, sabiedrības attieksme pret Covid 19, Pētījums par sabiedrības attieksmi pret COVID-19, Covid 19 Latvijā, Covid 19