ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte” investīciju lietderība, efektivitāte un ietekme

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)
Pētījuma mērķis
Izvērtēt ES fondu ieguldījumu ietekmi uz nodarbinātību un darbaspēka mobilitāti Latvijā.
Atslēgas vārdi

Nodarbinātība, darbaspēks, mobilitāte Latvijā