Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2021./2022. mācību gada aptauja Pasaules Veselības organizācijas atbalstītā Health Behaviour in School-aged Children monitoringa ietvaros

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Veselības aprūpes politika
Iesniedzējinstitūcija
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC)
Pētījuma mērķis
Monitorēt 11, 13 un 15-gadīgu skolēnu veselību ietekmējošos paradumus, veselību un labbūtību, t.sk. analizējot tos sociālajā kontekstā.
Atslēgas vārdi

Veselība, skolēni, paradumi