Eiropas Savienības dalībvalstu prakse par mehānismiem komercmediju atbalstam

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika
Iesniedzējinstitūcija
Kultūras ministrija (KM)
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Sagatavot prakses apkopojumu par Eiropas Savienības dalībvalstu mehānismiem komercmediju atbalstam, ko izmantot mediju politikas veidošanai.
Atslēgas vārdi

Dalībvalstis, komercmēdiji, Eiropas Savienība