Iedzīvotāju aptauja par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē

Veids
Aptauja
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Pētījuma mērķis
Pētījuma mērķis: noskaidrot sabiedrības attieksmi un tās maiņu pret vardarbību ģimenē
Atslēgas vārdi

Vardarbība, ģimene