Tūrisma nozares ekosistēmas izveide ar augstu pievienoto vērtību

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Tūrisma, sporta un brīvā laika politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Nodrošināt ES līmeņa ekselenci pētniecības un attīstības jomā, izveidojot tūrisma nozares ekosistēmu. Pētījuma ietvaros identificēt ekosistēmas dalībnieku kartējumu, privātā, publiskā un akadēmiskā sektora pārstāvjus, un nosakot ietvaru līderu grupai
Atslēgas vārdi

Tūrisms, sports