ES stratēģija Baltijas jūras reģionam par BEMIP politikas jomas “Enerģētika” problēmu risinājumiem

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Industrijas un pakalpojumu politika
Iesniedzējinstitūcija
Ekonomikas ministrija (EM)
Pētījuma mērķis
Noteikt pārrobežu sadarbības potenciālos labās prakses piemērus, novērtēt potenciālu un veikt to ekonomisko analīzi atjaunojamo energoresursu attīstības veicināšanai Baltijas jūras reģionā
Atslēgas vārdi

Baltijas jūra, pārrobeža, ekonomika