Izglītības terminu skaidrojošās vārdnīcas latviešu valodā (ar terminu ekvivalentiem svešvalodās (divās ES dalībvalstu valodās, ieskaitot, angļu) izstrāde un aktualizēšana

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Izstrādāt izglītības terminu skaidrojošo vārdnīcu ar terminu tulkojumiem vienotas terminoloģijas attīstībai izglītības politikas veidošanai, pētniecībai un starptautiskai sadarbībai.
Atslēgas vārdi

Valsts valodas attīstība