Izglītības iestāžu pārvaldības modeļa izstrāde un aprobācija transformācijai uz mācīties spējīgām organizācijām

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Pētījuma mērķis
Izpētīt un izvērtēt pašreizējo vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pārvaldības modeli un izstrādāt jaunu, lai nodrošinātu atbalstu skolu transformācijai uz skolu kā mācīties spējīgu organizāciju (learning organization).
Atslēgas vārdi

Profesionālās izglītības sistēmas attīstība
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība