Pētījums par privāto izglītības iestāžu lomu vispārējās izglītības nodrošināšanā

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgas vārdi

Izglītības un zinātnes politika
Vispārējās izglītības sistēmas attīstība