Esošās situācijas analīze un priekšlikumi sekmīgai pārejai no pirmsskolas izglītības uz sākumskolas izglītību

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Izglītības un zinātnes politika
Iesniedzējinstitūcija
Izglītības un zinātnes ministrija (IzM)
Atslēgas vārdi

Vispārējās izglītības attīstība