Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datubāzes izveidi Latvijā (EKCAFI 121 000,00 euro)

Veids
Pētījums
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Pielikumi
Pētījuma mērķis
Definēt prasības datubāzei vispārējai izpētei un apkopot prasības datubāzes sistēmas izstrādei
Atslēgas vārdi

Katastrofu zaudējumu datubāze, civilā aizsardzība, informācijas sistēmas, VUGDsum Eiropas Komisijas Civilās aizsardzības finanšu instruments EKCAFI