Pētījums par dabas katastrofu izraisīto zaudējumu datubāzes izveidi Latvijā

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Iekšlietu politika
Iesniedzējinstitūcija
Iekšlietu ministrija (IeM)
Pētījuma mērķis
Definēt prasības datubāzei vispārējai izpētei un apkopot prasības datubāzes sistēmas izstrādei
Atslēgas vārdi

Katastrofu zaudējumu datubāze,
civilā aizsardzība,
informācijas sistēmas