Valsts finansētas ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzēju (VSAC) izvērtēšana un attīstība turpmākajos 10 gados

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Labklājības ministrija (LM)
Pētījuma mērķis
Sagatavot pierādījumos balstītu izvērtējumu par VSAC filiāļu attīstības iespējām/ darbības pilnveidošanu turpmākajos 10 gados, izvērtējumu balstot uz esošo un potenciālo VSAC klientu portreta un plūsmas analīzi, infrastruktūras esošās situācijas un investīciju nepieciešamības izvērtējumu ilgtermiņā. Priekšlikumi par darbības optimizācijas/specializācijas iespējām.