ES fondu ieguldījumu karjeras izglītībā 2014. – 2020. gada plānošanas periodā lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējums darba tirgus prasībām atbilstošu cilvēkresursu nodrošināšanā

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Nodarbinātības un sociālā politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)