ES fondu ieguldījumu pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs 2014.–2020.gada plānošanas periodā lietderības, efektivitātes un ietekmes izvērtējums ēku energoefektivitātes jomā (iekļaujot centralizētās siltumapgādes energoefektivitāti)

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Vides politika
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)