Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģijas 2015. – 2023. gadam ieviešanas efektivitātes vidusposma (mid-term) izvērtējums

Veids
Plānots perspektīvā/izstrādē
Pieņemšanas datums
Joma
Ārpolitika un Eiropas Savienības vispārīgie jautājumi
Iesniedzējinstitūcija
Finanšu ministrija (FM)